Skischulbüro Oberiberg

Tschalunstrasse 1
8843 Oberiberg
Tel: +41 (0)55 414 16 88
 

Skischulbüro Hoch-Ybrig

Bergstation Seebli Luftseilbahn
Waagtalstrasse 127
8842 Hoch-Ybrig
Tel: +41 (0)55 414 16 88

Kontakt